Hoofdmenu

Welzijnskwartier

Callaoweg 1
Katwijk

Hulp nodig?
Telefoon: 071 403 33 23

Hoofdcontent

Bewoners-/FamilieRaad (BFR) = Cliëntenraad zoekt versterking

 • Huidige stap: Selecteer je activiteiten
 • Aankomende stap: Voor wie zijn deze activiteiten?
 • Aankomende stap: Controleer je gegevens
 • Aankomende stap: Inschijvingen voltooid
 • Locatie: Marente - Locatie De Wilbert
  Overrijn 7, Katwijk
 • Doelgroepen: Volwassenen en Senioren (65+)
 • Beschikbaarheid: Onbeperkte inschrijvingen mogelijk
 • Kosten: Gratis
 • Wij nemen contact op na inschrijving


 • Het is voor de cliëntenraad van groot belang om te weten wat er onder de cliënten leeft. De locatiemanager van De Wilbert houdt de BFR op de hoogte van voorgenomen maatregelen, wijzigingen en initiatieven die de cliënten betreffen. Ook is elke afdeling van De Wilbert vertegenwoordigd in de BFR. De leden van de BFR hebben zwijgplicht. Alle informatie wordt door de BFR vertrouwelijk behandeld.
Wat doet de cliëntenraad?
Deze raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van De Wilbert. Wij houden ons bezig met de onderwerpen die voor alle bewoners van belang zijn, bijvoorbeeld huisvesting, voeding, veiligheid, gezondheid, hygiëne, activiteiten en geestelijke verzorging. De BFR heeft adviesrecht. Van dit recht en van het recht om ongevraagd advies te geven maakt de BFR regelmatig gebruik.

Elke 1e donderdag van de maand is hij/zij ’s avonds aanwezig op de vergadering van de BFR.