Welzijnskwartier

Callaoweg 1
Katwijk

Hulp nodig?
Telefoon: 071 403 33 23

Hoofdcontent

Geld nodig voor een goed plan? Fonds 1818 steunt organisaties én bewonersinitiatieven!

Fonds 1818 steunt projecten die de maatschappij mooier maken. Een maatschappij waarin iedereen gelijke kansen krijgt, we kwetsbare mensen helpen en oog hebben voor het groen om ons heen. Een maatschappij die verbindt. Heb je geld nodig voor de uitvoering van een project? We helpen graag! Fonds 1818 steunt projecten in negentien gemeenten, waaronder Katwijk. Organisaties zonder winstoogmerk en groepjes buurtbewoners uit deze regio zijn welkom om een aanvraag in te dienen.

We werken met negen aandachtsgebieden: Welzijn, Maatschappelijke opvang, Financiële zelfredzaamheid, Vrijwilligerswerk, Zorg, Educatie, Natuur & Milieu, Amateurkunst en Sport, Spel & Bewegen. Onze vaste adviseurs beoordelen alle plannen op een deskundige manier.

Fonds 1818 geeft niet alleen geld, we delen ook onze kennis. In gratis trainingen maken we je wegwijs in de wereld van fondsen en leren we je een goede aanvraag schrijven. Tijdens ons wekelijkse spreekuur op donderdagmiddag beantwoorden onze adviseurs al je vragen.

Hoe dien je als organisatie een aanvraag in?
Stichtingen, verenigingen en sociale ondernemingen kunnen met het digitale aanvraagformulier voor organisaties op de website van Fonds 1818 een donatie aanvragen voor hun maatschappelijke project. Bij het ingevulde formulier stuurt de aanvrager een projectplan, begroting en dekkingsplan mee.

De adviseurs van Fonds 1818 nemen aanvragen van organisaties het hele jaar door in behandeling. De behandeltermijn van een aanvraag is zes weken.

 

Hoe dien je als bewoner een aanvraag in?
Een bewonersinitiatief dien je altijd in met drie personen: één hoofd-initiatiefnemer en twee mede-initiatiefnemers. Op de website van Fonds 1818 vul je het digitale aanvraagformulier voor bewonersinitiatieven in. Hierop maak je een keuze voor het bedrag dat je voor de uitvoering van het project nodig hebt. Je kiest één van de zes bedragen tussen 250 en 1.500 euro.

Let er goed op dat je de aanvraag indient vóór de eerstvolgende sluitingsdatum. Fonds 1818 werkt met vier deadlines per jaar.

 

Ga voor alle informatie, onze voorwaarden, agenda én inspirerende voorbeelden van projecten naar fonds1818.nl.